ربات ترمیم انشعابات خطوط لوله

سیستم رباتیک ترمیم خطوط، محل اتصالات لوله های فاضلاب باز شده، شکاف ها و درزها از طریق مواد رزینی

  • ایجاد عایق و پوشش آب بند
  • امکان تزریق درون اتصالات / انشعابات /ترک خوردگیها / در موارد خوردگی و حتی شکستگی
  • عایق کاری روی اتصالات / روی سطوح بسیار کوچک

 

testsanat-robat-3
testsanat-robat-1-1200x480
testsanat-robat-2