توپی های انسداد لوله مخروطی( دوکی) شکل

جهت مقاطع لوله استوانه ای و غیر استوانه ای از سایز 80 تا 2800میلیمتر قابل جمع شدن و ورود از دریچه یا منهول کوچک با فشار کاری 5/0 و 1 بار با وزن کم و حمل و نصب آسان . ( در دو مدل قابل تعمیر و غیر قابل تعمیر)
toopi-testsanat-4
toopi-testsanat-03
toopi-testsanat-1