ربات برش و ترمیم

  • جهت بریدن ریشه درختان و زائده انشعابات
  • قابلیت کارکرد از قطر 800-70 میلیمتر / دارای موتور برش پنوماتیکی قدرتمند و درایو الکتریکی بازو/
  • قابلیت چرخش 90 درجه و عبور از خم 45 درجه در قطر 150 و 67 درجه در قطر 200 میلیمتر.
  • قابلیت نصب سیستم ترمیم اتصال انشعابات و سیستم ترمیم موضعی رینگ فلزی

 

micro_drive-5
micro_drive-3
micro_drive-2