توپی انسدادی با اشکال خاص

  • توپی بالشتکی با قابلیت جمع شدن در حجم کم و شکل پذیری انواع مقاطع از سایز 600 تا 3000 میلیمتر.
  • توپی تخم مرغی شکل برای مقطع تخم مرغی.

 

Hydro-Mechanical-07
Hydro-Mechanical-02
Hydro-Mechanical-03
Hydro-Mechanical-04
Hydro-Mechanical-05
Hydro-Mechanical-06