سیستم بازرسی تست اتصالات لوله

سیستم تست اتصالات لوله(Joint Test System)

جهت اجرای انواع تست شامل: محل اتصالات لوله ها یا مقاطع ، ابتدای منهول ،کل منهول ، اتصالات خانگی یا انشعابات و انواع تعمیرات موضعی که با فشار هوا ، آب و یا خلاء با استفاده از دوربینهای بازرسی و توپی های انسداد لوله انجام میپذیرد .

  • قابلیت تست اتصالات از قطر 1400-200 میلیمتر
  • قابلیت تست اتصالات انشعاب
  • سرعت عملکرد بالا، صرفه جویی در وقت و دقت بالا

توپی های انسدادی خاص عملیات تست و بازرسی :

  • توپی تست منهول .
  • Packer های تعمیراتی جهت ترمیم انشعابات از سایز 35 تا 200 میلیمتر / ترمیم خم های45 تا 90 درجه/ ترمیم خطوط اصلی تا قطر 1200 میلیمتر
  • Packer های تعمیراتی T شکل ترمیم محل اتصال انشعاب
  • قابلیت ارائه گزارش فیلم و عکس

 

Joint-Test-System-3
Joint-Test-System-1
Joint-Test-System-2