دوربین بازدید کابلی انشعابات فاضلاب

دوربین بازدید کابلی انشعابات فاضلاب (Push Camera)

  • انواع دوربین برای بازرسی و بازدید لوله از قطر 600-15 میلیمتر
  • کابل درام سبک با قابلیت جمع آوری 130-15 متر کابل
  • قابلیت اتصال به نرم افزار و ارائه گزارش به صورت فیلم و عکس و گزارش سه بعدی
  • دوربین با قابلیت چرخش دوربین Tilt & Pan برای لوله از قطر50 میلیمتر
  • تحمل فشار تا 10 بار
  • امکان انتخاب یونیت کنترل و نرم افزار بازرسی و اندازه گیری و یا مانیتور بازدید ساده برای اقطار خیلی کوچک
  • امکان عبور از خم شدگیها تا 90 درجه و انشعابات
  • نصب انواع هادی دوربین جهت حرکت آسان و قراردهی در مرکز لوله
  • سبک وزن قابل حمل توسط نفر

 

Screenshot_003
Screenshot_1-2
Screenshot_2