دوربین بازدید شبــکه فاضلاب از منهول

دوربین بازدید شبــکه فاضلاب از منهول (quick view)

  • بازدید سریع و آسان از منهول وتشخیص بصری خرابی ها، گرفتگی و زائده های موجود در مخازن صنعتی و لوله های شبکه فاضلاب و اطلاع از وضعیت آن
  • دوربین امکان بازدید تا فاصله 120 متر با زوم 432:1
  • مناسب بازدید از شبکه فاضلاب از اقطار 150-100 میلیمتر
  • بازدید آسان تا عمق 7.5 متر
  • متر لیزری / صفحه نمایشگر لمسی با حافظه داخلی فیلم و عکس/ امکان بازدید
  • استانداردضد آب IP68

 

quick-view-04
quick-view-03
quick-view-05