انسداد شبکه­ های تخم مرغی شکل تا فشار ۵ متر آب (۰٫۵ بار) در انواع سایزها به کمک توپی تخم مرغی امکان­پذیر است. توپی­ های تخم مرغی در ۵ سایز عادی و ۵ سایز By-pass طراحی شده اند. در ذیل جدول مشخصات فنی این توپی­ ها را مشاهده بفرمائید:

 توپی انسداد لوله تخم مرغی شکل - تست صنعتتوپی انسداد لوله تخم مرغی شکل - تست صنعت

توپی انسداد لوله تخم مرغی شکل - تست صنعتتوپی انسداد لوله تخم مرغی شکل - تست صنعتPDF-icon