جهت انسداد شبکه­ های فاضلاب در مواردی که فضای کافی جهت قرارگیری توپی­ های با سایز بلند (عادی) نباشد، همچنین تست شبکه فاضلاب کاربرد دارند. نوع By-pass (کنارگذر) این توپی­ ها نیز در سایزهای مختلف موجود می­باشد. جنس این توپی ­های مولتی سایز از نوع Synthetic Rubber بوده و در مقابل خوردگی مقاوم می­باشند. جدول سایزهای مختلف این توپی به همراه اطلاعات دیگر را در ذیل مشاهده بفرمائید.

PDF-icon