Saccharoflex 2000 - تست صنعتدستگاه رنگ سنج جامد (Saccharoflex 2000) برای درجه­بندی اتوماتیک رنگ شکر متبلور منطبق بر توصیه ­های ICUMSA و به کارگیری روش ­های  (۱۹۹۴) GS2-11 و (۱۹۹۴) GS2-13 استفاده می­شود. با استفاده از این دستگاه عوامل بازتابی در طول موج ۴۹۵ میلیمتر و ۶۲۰ میلیمتر اندازه گیری می­شوند و درصد بدست آمده از نظر نوع رنگ به صورت عددی نشان داده می­شود، که این اندازه گیری با استفاده از قانون تیلور (Taylor) و محیط یکپارچه صورت می­گیرد. برای کالیبره کردن (تنظیم کردن) دستگاه ساکاروفلکس ۲۰۰۰ تنها دو نوع استاندارد رنگ (صفر) و (۶) ترجیحاً مورد نیاز است.

……………………………………………………………………………………………………….

ویژگی­ های دستگاه

  • ولتاژ کاری قابل تنظیم
  • کیفیت و سرویس دهی بالای واحد روشنایی

 تجهیزات جانبی

شکر استاندارد (صفر) تا (۶) در بسته­ های ۲۰۰ گرمی و ۴۰ گرمیSaccharoflex 2000 - تست صنعتPDF-icon