Saccharoflex 2000 - تست صنعتدستگاه رنگ سنج جامد (Saccharoflex 2000) برای درجه­بندی اتوماتیک رنگ شکر متبلور منطبق بر توصیه ­های ICUMSA و به کارگیری روش ­های  (1994) GS2-11 و (1994) GS2-13 استفاده می­شود. با استفاده از این دستگاه عوامل بازتابی در طول موج 495 میلیمتر و 620 میلیمتر اندازه گیری می­شوند و درصد بدست آمده از نظر نوع رنگ به صورت عددی نشان داده می­شود، که این اندازه گیری با استفاده از قانون تیلور (Taylor) و محیط یکپارچه صورت می­گیرد. برای کالیبره کردن (تنظیم کردن) دستگاه ساکاروفلکس 2000 تنها دو نوع استاندارد رنگ (صفر) و (6) ترجیحاً مورد نیاز است.

……………………………………………………………………………………………………….

ویژگی­ های دستگاه

  • ولتاژ کاری قابل تنظیم
  • کیفیت و سرویس دهی بالای واحد روشنایی

 تجهیزات جانبی

شکر استاندارد (صفر) تا (6) در بسته­ های 200 گرمی و 40 گرمیSaccharoflex 2000 - تست صنعتPDF-icon