دستگاه Coloromat 100 ساخت شرکت SCHMIDT+HAENSCH آلمان یک نورسنج تابشی است که به صورت خاصی برای صنعت شکر و جهت تشخیص و تعیین رنگ طراحی و ساخته شده است که این کار به وسیله شکر مایع و مطابق با استاندارد و روش Icumsa انجام می­ پذیرد.

چشمی این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که عمل پذیرش از لوله­ های قطب سنج را تا ۱۰۰mm انجام می­دهد. بنابراین یک نمونه می­تواند در دستگاه اندازه گیری تجزیه و تحلیل گردد، بدون آنکه نیازی باشد که دوباره پر شود.

از جمله کاربردهای دستگاه:

 • Coloromat100 - تست صنعتاندازه گیری رنگ شکر کریستال مایع
 • تعیین رنگ عصاره ها (قهوه)
 • تعیین فهرست رنگ از طریق شماره Alfa
 • اندازه گیری های Bicromate
 • روشهای چند استانداردی
 • نظارت بر تغییرات رنگی به عنوان یک کارکرد زمانی

 از جمله ویژگی های دستگاه:

 • اندازه گیری های هدفمند و قابل تکرار
 • سر طول موج ثابت ۳۴۰، ۴۲۰ ،۷۲۰ نانومتر
 • طول مورج انتخابی دیگر (در محدوده ۳۴۰ تا ۹۰۰ نانومتر)
 • تنظیمات اتوماتیک طول موج
 • واحد و یا جریان از طریق اندازه گیری
 • کنترل از راه دور و از طریق کامپیوتر
 • خروجی اطلاعات به کامپیوتر یا اتصال مستقیم به پرینتر
 • تا ۲۵۰ روش قابل برنامه ریزی
 • سند سازی تطبیق GLP/GMP

Coloromat100 - تست صنعت

لوازم جانبی Coloromat 100

Coloromat100 - تست صنعت

 PDF-icon