لوله های پلاریمتر Schmidt+Haensch برای کاربردهای مختلف طراحی شده اند. تمام لوله ها توصیه های Icumsa مندرج در بند (۰٫۰۱%±) A را رعایت می کنند و از لحاظ ساختار و دقت و با ویژگی های O.I.M.L و استاندارد استرالیایی ۱۵۷ مطابقت دارند. به طور کلی لوله های اندازه گیری بلندتر بهتر از لوله های کوتاه هستند، زمانی که از لوله های کوتاهتر استفاده می شود، ناهماهنگی های بزرگتر ثبات بیشتری را تضمین می کنند در این مورد استثناء نیز وجود دارد که برای اندازه گیری نمونه های تیره به دلیل جذب بالای نور ممکن است لازم باشد که از لوله های اندازه گیری کوتاهتر استفاده شود.

لطفاً توجه داشته باشید که Schmidt+Haensch تنها زمانی دقت پلاریمتر را تضمین می کند که از لوله های اندازه گیری Schmidt+Haensch استفاده شده است.

تجهیزات جانبی دستگاه پلاریمتر - تست صنعتتجهیزات جانبی دستگاه پلاریمتر - تست صنعت

لوازم جانبی برای لوله های شیشه ای کوارتز و جریان از میان لوله ها:

تجهیزات جانبی دستگاه پلاریمتر - تست صنعتPDF-icon