رفراکتومتردستگاه رفراکتومتر ساخت شرکت SCHMIDT+HAENSCH آلمان، دستگاهی است که کاربردهای آن در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی برای تعیین نوع ماده، غلظت و بریکس می­باشد.

این دستگاه قابلیت اندازه گیری ضریب شکست نور و نیز پارامتر “بریکس” را برای یک محلول دارا می­باشد.

……………………………………………………………………………………………………………

از جمله ویژگی­ های این دستگاه:

  • تعیین مواد خشک
  • تعیین درجه غلظت
  • اندازه گیری Brix
  •  تجزیه و تحلیل کیفی و تعیین نمونه­ ها
  • تجزیه و تحلیل کیفی- جامدات محلول در آب یا سایر حلال ها

 …………………………………………………………………………………………..

در ذیل به مدل های مختلف این دستگاه اشاره می­شود:

 رفراکتومتررفراکتومتر

رفراکتومتر - تست صنعترفراکتومتر - تست صنعت

تجهیزات جانبی دستگاه رفراکتومتر:

رفراکتومتر - تست صنعترفراکتومتر