فنرها و سرفنرهای رفع انسداد، ابزارهای دستی هستند که از دیرباز در پاکسازی و نگهداری شبکه های فاضلابی مورد استفاده بوده اند بکارگیری متریال کربن ۶۷ در ساخت این فنرها باعث افزایش قابلیت ارتجاعی و تحمل فشار و تنش بالای آن می باشد. سرفنرها در اشکال مختلف جهت کاربری های مشخص زیر قابل نصب می باشند:

فنر رفع انسداد - تست صنعت

 • میله فنری: همراه با سوکت و ۲ عدد رابط اتصال
 • دسته فنر گردان آهنی: دستگیره جهت چرخاندن میله
 • سرفنر الماسی: شکستن آجر و قطعات سیمانی کوچک و نیز رسوبات سخت داخل لوله
 • سر مته قلمی: خرد کردن رسوبات و اجسام سخت
 • سرفنر ریشه‌بر کج بیلی: بریدن ریشه های مسدود کننده لوله
 • سرفنر ریشه‌بر: بریدن و خرد کردن ریشه‌های الیاف‌دار
 • سرفنر برسی: جارو کردن داخل لوله پس از رفع رسوبات
 • سرفنر مارپیچی یک رشته‌ای: باز کردن موانع مخصوصاً تکه سنگ
 • سرفنر استاندارد مارپیچی دورشته‌ای: باز کردن شبکه از تکه پارچه و تکه سنگ
 • سرفنر ابزارگیر: گرفتن ابزار و فنرهای شکسته شده
 • سرفنر مته‌ای گرد: پاکسازی رسوبات ماسه‌ای و لجن و گل ته مانده
 • سرفنر نیزه‌ای: شکستن و سست کردن ماسه و لایه‌های سختPDF-icon