در شبکه هایی که فشار سیال با توپی های معمولی قابل مهار نباشد از توپی های فشار بالا جهت انسداد لوله ها استفاده می گردد. استفاده از نوار مضاعف لاستیکی Kevlar در بدنه و بالا و پایین توپی در دو تیپ 6 و 12 بار سبب گردیده تا در فشارهای بالا با اطمینان بکارگرفته شوند. توپی های 6 بار مولتی سایز در 5 رنج تا سایز 600 میلیمتر و توپی های 12 بار مولتی سایز در 5 رنج تا سایز 500 میلیمتر مطابق جداول زیر ارائه می گردند.

توپی انسداد 6 و 12 بار - تست صنعتتوپی انسداد 6 و 12 بار - تست صنعت

توپی انسداد 6 و 12 بار - تست صنعتتوپی انسداد 6 و 12 بار - تست صنعتPDF-icon