شرکت Lampe آلمان شرکتی است که قابلیت ارائه توپی­ های دوکی شکل در انواع سایزها به همراه سیتم By-pass و ترمیم جهت انسداد انواع اشکال شبکه را دارد.

مشخصات عمومی توپی انسداد شرکت Lampe آلمان:

  • توپی‌های Lampe به صورت مخروطی می‌باشند لذا امکان انسداد شبکه‌های استوانه‌ای، ۴ گوش، ۶ گوش، ۸ گوش و تخم‌مرغی شکل امکان‌پذیر می‌باشد.

  • توپی‌های انسداد Lampe با تحمل فشار ۱ بار درون توپی و ۰٫۵ بار در پشت توپی (از اقطار ۸۰ میلیمتر تا ۳۶۰۰ میلیمتر)
  • توپی‌های انسداد Lampe با تحمل فشار ۲ بار درون توپی و ۱ بار در پشت توپی (از اقطار ۸۰ میلیمتر تا ۱۰۰۰ میلیمتر)
  • به جهت اینکه این توپی‌ها برای ماکزیمم سایز رنج طراحی شده است لذا انبساط آنچنانی نداشته و به جهت حداقل بودن انبساط و انقباض توپی­ ها، جنس توپی آسیبی نخواهد دید.
  • جنس این توپی‌ها پلی استر می‌باشد. به طوریکه تعمیر این توپی‌ها به روش ولکانیزاسیون سرد امکان پذیر است.

  • عمر مفید این توپی‌ها ۳۰ سال می‌باشد.
  • یکی دیگر از مزیت‌های این توپی‌ها می‌توان به فضای کم اشغال شده اشاره کرد، لذا عبور توپی انسداد با سایزهای بزرگ مانند توپی سایز ۳۶۰۰ از منهول ۶۰ سانتیمتری امکان‌پذیر می‌باشد.
  • توپی انسداد دوکی شکل - تست صنعتاز طرفی وزن بسیار کم این توپی‌ها در هنگام حمل مزاحمتی ایجاد نخواهد کرد.
  • قابلیت تست شبکه به کمک این توپی‌ها امکان‌پذیر است.

توپی انسداد دوکی شکل - تست صنعت در ذیل سایز توپی­ های مخروطی با فشار تحملی ۱ بار درون توپی و ۰٫۵ بار پشت توپی مشاهده بفرمائید.

توپی انسداد دوکی شکل - تست صنعتتوپی انسداد دوکی شکل - تست صنعت

در ذیل سایز توپی­ های مخروطی با فشار تحملی ۲ بار درون توپی و ۱ بار در پشت توپی مشاهده بفرمائید:

توپی انسداد دوکی شکل - تست صنعتدر ذیل سایز توپی­ های مخروطی مدل Economy با فشار ۱ بار درون توپی و فشار ۰٫۵ بار در پشت توپی مشاهده بفرمائید:

توپی انسداد دوکی شکل - تست صنعتPDF-icon