توپی کنار گذر (By-pass) از نوع VP به کمک دریچه ورودی تا قطر ۸ اینچ امکان استفاده در شبکه­ های بزرگ تا ۱۸۰۰ میلیمتر را به راحتی خواهند داشت. در صورتیکه این عملیات با توپی­ های عادی By-pass امکان پذیر نخواهد بود. جنس این توپی­ ها به جهت مقاومت بیشتر از پوشش Kevlar بوده و فلنج­ های آلومینیومی و شلنگ از نوع PPH در مقابل خوردگی مقاوم می­باشند. در ذیل به فشار تحملی سایزهای این توپی­ ها اشاره شده است:

توپی انسداد کنارگذر - تست صنعتتوپی انسداد کنارگذر - تست صنعت

توپی انسداد کنارگذر - تست صنعتتوپی انسداد کنارگذر - تست صنعتPDF-icon