آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار هرمز ستاری، پلاک 63 ، واحد 102،کدپستی: 1968815813

تلفن: 20-88205315-021     نمابر: 88783247-021

 ……….

آدرس کارخانه هشتگرد: شهرک صنعتی هشتگرد، فاز 3 ، انتهای خیابان بنفشه 23

تلفن: 9-44226077-026      نمابر: 44226199-026

  …………….

E-mail: info@testsanat.com                              Site: www.testsanat.com

ارتباط با ما - تست صنعتtestsanat-factory