انسداد شبکه­ های تخم مرغی شکل تا فشار 5 متر آب (0.5 بار) در انواع سایزها به کمک توپی تخم مرغی امکان­پذیر است. توپی­ های تخم مرغی در 5 سایز عادی و 5 سایز By-pass طراحی شده اند. در ذیل جدول مشخصات فنی این توپی­ ها را مشاهده بفرمائید:

 توپی انسداد لوله تخم مرغی شکل - تست صنعتتوپی انسداد لوله تخم مرغی شکل - تست صنعت

توپی انسداد لوله تخم مرغی شکل - تست صنعتتوپی انسداد لوله تخم مرغی شکل - تست صنعتPDF-icon